Subsidies & Funding

We empower medical innovation

Project Management

We manage research & innovation projects

Business Strategy

We support successful commercialisation

Services

Eurostars

Eurostars streeft naar het stimuleren van leiderschap voor mkb’s in internationale samenwerking in onderzoek- en innovatieprojecten, door het vergemakkelijken van toegang tot support en financiering. 

Eurostars subsidies voor life sciences bedrijven

Subsidies met hoge slagingskans

Met een algehele slagingskans van ongeveer 30% (en 70% voor aanmeldingen ondersteund door ttopstart), en met een totaal budget van €1.14 miljard, is Eurostars een erg aantrekkelijke subsidiemogelijkheid voor life sciences mkb’s wanneer je het vergelijkt met bijvoorbeeld het SME Instrument.

Eurostars is een subsidie- en supportprogramma, dat focust op mkb’s die onderzoek en ontwikkeling (R&D) uitvoeren en gebruik willen maken van de mogelijkheden die internationale samenwerkingen bieden. Projecten moeten gestart en geleid worden door een mkb, maar academische partners zoals universiteiten en kennisinstituten kunnen ook een onderdeel uitmaken van een project.

Het algehele doel van Eurostars is het stimuleren van groei en ontwikkeling van mkb’s in Europa door het verkorten van de marktintroductietijd van nieuwe technologieën. 

Wat aan te vragen?

Eurostars heeft geen maximum bedrag om aan te vragen, maar aanvragen zijn typisch rond de €500k en €1 miljoen. Het totale beschikbare budget is afhankelijk van het land waarin aangevraagd wordt. 

Typische onderwerpen van life sciences Eurostars projecten zijn:

 • Medische beeldvorming
 • Ontwikkeling van geneesmiddelen en diagnostiek
 • Methoden voor geneesmiddelen afgifte
 • ICT

Voordelen voor bedrijven:

 • Samenwerking met andere bedrijven voor het ontwikkelen van competitieve producten en diensten.
 • Support voor het project met niet-verwaterende financiering (en een verlaagd risico).
 • Samenwerken en profiteren van de ervaring van toponderzoekers, gebruik makend van geavanceerde apparatuur in academische instituten.

Voordelen voor partneruniversiteiten/onderzoeksinstituten:

 • Beginnen en opbouwen van lange termijn partnerschappen met industriële partners.
 • Verkrijgen van toegang tot expertise in de industrie.
 • Uitbuiten van zakelijke potentie van veelbelovende ontdekkinge

Voorwaarden voor het Eurostars programma

 • Voorstellen dienen een focus te hebben op de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten in een technologisch gebied;
 • Projecten dienen te worden gestart en geleid door een mkb;
 • De leider van het consortium dient een R&D-uitvoerend mkb te zijn in een Eurostars land;
 • Het consortium dient te bestaan uit ten minste twee Eurostars-deelnemende landen;
 • De duratie van een Eurostars project is niet langer dan drie jaar;
 • Het product uit het onderzoek dient binnen twee jaar na afronding van het project klaar te zijn voor marktintroductie.

Wanneer aan te melden?

Het Eurostars programma heeft ieder jaar twee deadlines. De eerstvolgende deadline is 14 september 2017.

Voor meer informatie over de voorwaarden en deadlines van het Eurostars programma, zie onze Life Sciences Funding Database.

Waarom ttopstart?

Met onze ervaring in het schrijven en coördineren van succesvolle Eurostars aanmeldingen kunnen wij helpen bij het ontwikkelen van uw project, inclusief support in het vormen van het concept en het schrijven van de volledige Eurostars aanmeldingen en het coördineren van het consortium. Zodanig zullen we niet alleen toegang geven tot de juiste middelen voor het uitvoeren van het project, maar bieden we ook hulp bij het vormen van uw bedrijfsmodel. 

Onze slagingskans spreekt voor zich

Wij hebben meerdere succesvolle Eurostars aanmeldingen ondersteund, met een verbazingwekkende 70% kans van slagen. Bovendien behoren de door ttopstart ondersteunde aanmeldingen consistent tot de best beoordeelde aanvragen.

Assistentie aanvragen

Overweegt u een aanvraag te doen voor Eurostars? ttopstart kan u helpen bij het schrijven van een competitief voorstel, inclusief alle benodigde strategische stappen. Neem contact met ons op om te ontdekken wat wij voor u kunnen doen. 

Contact

ir. Jasper Levink
+31-(0)634342333